Objectius

  • Esdevenir un espai de reflexió i anàlisis de la Formació Professional Ocupacional (formació per empreses i treballadors) en el nostre entorn socioeconòmic i cultural.
  • Fomentar la cooperació i l’aprenentatge mutu entre els centres/entitats col·laboradores de Formació Professional de Catalunya
  • Impulsar línies de millora en la formació a les empreses
  • Promoure la professionalització i formació permanent dels equips docents / especialistes dels centres/entitats col·laboradores
  • Promoure la millora en l’oferta, la qualitat i en recursos dels centres/entitats col·laboradores.
  • Organitzar, gestionar i capitalitzar un punt de trobada, serveis, alternança, consultoria, innovació i transferència amb voluntat de servei a tota la comunitat i en especial a les empreses i treballadors.
  • Esdevenir mitjançant els centre/entitats col·laboradores un referent en l’orientació i l’aprenentatge al llarg de la vida
  • Coordinar els recursos educatius dels centres/entitats col·laboradores necessaris per a la consecució d’aquest fins.